In oktober 2011 bezocht onze stichting Gặgeşti voor een pilotproject. Het hoefsmedenproject Oost-Roemenië startte in het voorjaar van 2012.

foto_hoefsmedenproject_1_265x199 foto_hoefsmedenproject_3_265x199

Op een zorgboerderij voor verstandelijk gehandicapte jongeren in Gặgeşti instrueren wij lokale hoefsmeden over correcte hoefverzorging waardoor we op korte termijn indirect heel veel dieren hebben kunnen helpen. De kwaliteit van de hoefverzorging is flink verbeterd.

Bij de Roemeense boeren in Gặgeşti, zien de paarden er beter uit dan in onze andere projecten. Er zijn echter wel veel been- en hoefproblemen. De meest voorkomende problemen hebben te maken met het gebrek aan kennis. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak in het leven, binnen de witte lijn van de hoef beslagen. Dit is uiterst pijnlijk voor de dieren en dit maakt het voor hen bijna onmogelijk het toch al zware werk uit te voeren.

Als de lokale bevolking goed wordt ingelicht over correcte hoefverzorging, kan al heel veel leed voorkomen worden. In 2012 reisden Nederlandse hoefsmeden drie keer naar Roemenië om de hoefverzorgers rondom de omgeving van de zorgboerderij zowel theoretisch als in de praktijk het vak “hoefsmid” bij te brengen. Ze werden daarbij geholpen door dierenarts Alex Jitaru. Na vier bezoeken heeft hoefsmid Sandu Coman het stokje in 2013 overgenomen. Hij krijgt van onze stichting materialen geleverd en een vergoeding per beslagen paard. Daar waar nodig kan hij de hulp inroepen van dierenarts Bejan uit Bârlad

foto_hoefsmedenproject_2_265x177