De stichting Roemeense Paarden in Nood vindt het belangrijk om u te laten zien waar uw geld aan wordt besteed. Daarom kunnen wij u op verzoek ons financieel overzicht mailen.

Uiteraard heeft de stichting een aantal vaste lasten. Deze proberen wij zo laag mogelijk te houden, waardoor uw geld voor minimaal 75% daadwerkelijk aan de Roemeense werkpaarden wordt besteed. Dit is conform de reglementen van het CBF keurmerk.
Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk met sponsoren te werken.

Mocht u vragen hebben die te maken hebben met de besteding van donaties of andere financiële zaken, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Mark Daggelders via info@roemeensepaardeninnood.nl.