Doelstelling van de stichting

Stichting Roemeense Paarden in Nood heeft als doel om hulp te bieden aan Roemeense werkpaarden. Dit willen we bereiken door fondsen te werven waarmee projecten die het welzijn van paarden in Roemenië verbeteren, ondersteund kunnen worden.

Stichting Roemeense paarden in Nood werft fondsen voor meerdere projecten, waarvan wij continu de kwaliteit bewaken. De projecten die de stichting Roemeense Paarden in Nood ondersteunt, houden zich bezig met een of meerdere van onderstaande activiteiten:

  • Het bieden van gratis medische noodhulp
  • Het geven van educatie over de juiste verzorging van paarden
  • Het verstrekken van gratis hoefijzers aan paardeneigenaren die hun dier redelijk tot goed verzorgen
  • Politieke beïnvloeding op lokaal en nationaal niveau

Uw geld goed besteed

De stichting Roemeense Paarden in Nood vindt het belangrijk om u te laten zien waar uw geld aan wordt besteed. Daarom kunnen wij u op verzoek ons financieel overzicht mailen.

Uiteraard heeft de stichting een aantal vaste lasten. Deze proberen wij zo laag mogelijk te houden, waardoor uw geld voor minimaal 75% daadwerkelijk aan de Roemeense werkpaarden wordt besteed. Dit is conform de reglementen van het CBF keurmerk.
Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk met sponsoren te werken.

Mocht u vragen hebben die te maken hebben met de besteding van donaties of andere financiële zaken, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Mark Daggelders via info@roemeensepaardeninnood.nl.