Sinds 2007 is Roemenië lid van de Europese Unie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ‘plagen’ waar Roemenië binnen het toetredingsproces nog hervormingen moet doorvoeren en implementeren voordat het land volwaardig kan meedraaien in de EU.

 

1 Mensenrechten
Roemenië respecteert de mensenrechten niet voldoende. De schending van de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en gevangenen vormen een dagelijks terugkerend probleem. De situatie van kinderen en gehandicapten in tehuizen is nog steeds schrijnend. Internationale adoptie was hierbij geen adequate oplossing omdat dit leidde tot grootschalige kinderhandel. De wetgeving betreffende de bescherming van kinderen is vanaf januari 2005 in werking getreden. Een goede uitvoering van deze wet ontbreekt echter nog.

1 198x250

 2 Integratie van minderheden

Vooral de positie van de Roma zigeuners is nog heel slecht. De goedkeuring van de anti-discriminatiewetgeving door het Roemeens Parlement is een begin maar Roemenië moet ervoor zorgdragen dat alle Roma toegang hebben tot o.a. het onderwijs en de gezondheidszorg.

 2

 3 Corruptie

Wetgeving om corruptie tot op het hoogste niveau te bestrijden, is inmiddels tot stand gebracht. De praktische aanpak van corruptiebestrijding staat echter nog in de kinderschoenen. Onderzoek naar bijvoorbeeld misbruik van fondsen van de Europese Unie is nodig om de betrokkenen te berechten. Corruptie is tevens een grote belemmering voor het aantrekken van buitenlandse investeerders.

 3

 4 Vrijheid

De beperkte vrije meningsuiting en persvrijheid zijn een heet hangijzer met
betrekking tot het halen van de Europese criteria.

.

 

5 Begrotingstekort
Economische hervormingen zijn nodig zodat Roemenië zich staande kan houden binnen de concurrentiedruk en de marktkrachten van de Europese Unie. Ook het begrotingstekort van Roemenië is een knelpunt omdat hierdoor de inflatie en schuldenlast toenemen. Omdat de landbouw een belangrijke sector vormt binnen de Roemeense economie, zijn hervormingen binnen deze sector belangrijk. Het is echter lastig de landbouw te herstructureren zonder economisch en sociale problemen te veroorzaken. Omdat er momenteel buiten de landbouwsector weinig werkgelegenheid is, worden veel Roemenen door toedoen van de landbouwhervormingen werkloos. Het opzetten van nieuwe bedrijvigheid op het platteland zal dit probleem slechts ten dele ondervangen.

 4 244x250

6 Milieu

Achterstanden in het milieubeleid zet de volksgezondheid op het spel. De cyanidevervuiling van een aantal rivieren na het ongeluk in de goudmijn bij Baia Mare in 2000 heeft veel losgemaakt bij de bevolking. Daarnaast kampt Roemenië met een te grote verspilling van natuurlijke bronnen. Voor een goed milieubeleid is nauwe samenwerking met de landen in de regio nodig.

 5

7 Buitengrenzen

In september 2012 zal het besluit vallen over de afschaffing van controles aan de grens van Roemenië binnen de EU. Daarnaast zal Roemenië meer aandacht moeten schenken aan de controle van de toekomstige buitengrenzen van de Unie, omdat mensenhandel en smokkel op de loer liggen. Ondanks alle beloftes van de Roemeense autoriteiten om de buitengrenzen van het land beter te bewaken, lijkt er in de afgelopen jaren geen verbetering te zijn opgetreden.

6

Is Roemenië klaar voor toetreding tot de Schengen-zone (vrij verkeer van

personen en goederen) en zal de Euro de Roemeense Lei snel vervangen?

 

Wordt vervolgd……

 

Miryam

 

 

 

Related Posts