Aanmelden

Virtueel adoptieplan

  • De laatste stap is het overmaken van het gewenste bedrag. Belangrijk hierbij is, dat de omschrijving als volgt is: “Virtueel adoptieproject + naam van het paard” U kunt dit overmaken naar rekeningnummer NL77RABO0153261870 t.n.v. Roemeense Paarden in Nood.
 

Verificatie