Verwilderde paarden komen in de hele wereld voor. De voorouders van deze paarden waren meestal gedomesticeerde paarden die in de steek werden gelaten, losgelaten of ontsnapt waren. De Donaudelta in Roemenië is het één na grootste moerasgebied van Europa en staat op de werelderfgoedlijst. De kleine paarden uit de Donaudelta horen hier al eeuwen thuis en werden regelmatig gevangen en getemd door de lokale boeren. Toen de collectieve boerderijen in 1990 gesloten werden, nam hun aantal toe doordat boeren hun paarden vrij lieten en lieten verwilderen. Er zijn toen veel paarden naar Italië geëxporteerd voor de vleesconsumptie. Nu zijn er ongeveer 500 paarden overgebleven. Hun lot is onzeker. Ze eten alles wat op hun weg komt en hierdoor gaan er bijzondere planten- en bloemensoorten in de bossen van Letea verloren. Veel natuurbeschermers willen dat ze verdwijnen uit het gebied omdat ze een bedreiging voor de vegetatie zijn. Dierenliefhebbers vinden dat ze deel uitmaken van het nationaal erfgoed en gekoesterd moeten worden. Er worden pogingen gedaan om hun voortplanting te beïnvloeden door ze anticonceptie-injecties te geven. Laten we hopen dat de verwilderde paarden in de toekomst mogen blijven in dit prachtige en unieke gebied!
Donau Delta

Related Posts